skip to Main Content

Entitat sense afany de lucre, que te com a finalitat l’educació en valors d’infants i joves en el seu temps lliure focalitzats en la formació integral i global mitjançant activitats en l’àmbit del lleure.

Les activitats lúdiques, la formació en valors, l’aprenentatge significatiu, la introducció a diferents esports mitjançant el joc pretenen crear un espai distes i gratificant de promoció de l’activitat física i la relació social.

Compromesos en la integració de totes les activitats adaptades per a tots els nivells cognitius oferint graduació a totes les activitats proposades per tal que tots els infants que participen de les nostres activitats trobin l’espai més adequat per gaudir del joc en relació amb els companys/es.

Tot l’equip humà te el ferma compromís d’oferir serveis de qualitat en totes les activitats que s’ofereixen amb les necessitats especifiques requerides per cada centre i per a cada grup atenent l’heterogeneïtat dels infants i joves.

Back To Top