skip to Main Content

El nostre projecte

  • La relació social i els aspectes pedagògics son els mitjans en que es basen els nostres projectes sempre amb finalitats especifiques.
  • L’educació en valors i la coeducació ens permet el disseny d’activitats inclusives per a tothom.
  • Ensenyament significatiu on tot l’equip humà treballar dissenyar activitats divertides, organitzades i amb un sentit clar que representi una acció d’ensenyament – aprenentatge.
  • Participació on es busca la màxima practica de les activitats en els seus diferents nivells i activitats adaptes a les necessitats especifiques de cada grup
  • Objectius i crítics amb els nostres projectes per tal de millorar dia a dia.
  • La globalitat dels infants i joves ens permet treballar en molts àmbits i ens dona molta varietat en els serveis atenent la pluralitat.

 

Casals i campus

Totes les activitats aniran guiades pel fil conductor del casal les quals aniran al llarg d’una línia metodològica i pedagògica que ens permetrà donar varietat a totes les activitats fent-les atractives i properes pels infants i joves que en elles participen. Tota la proposta d’activitats adaptada ala nivell evolutiu de cada infant per tal de respectar el seu ritme d’aprenentatge, desenvolupament motor i cognitiu.

La principal diferenciació que s’ofereix en els activitats proposades pel grup d’infantil i el grup de primària les quals ens ajuden a fomentar l’aprenentatge significatiu individual i col·lectiu per a cada grup d’edat.

Pel grup de primària, atenent les seves necessitats, s’ofereix un ampli ventall d’activitats lúdiques, esportives, jocs tradicionals, jocs de cucanya i d’altres adaptant-nos a les oportunitats que ens ofereix cada centre.

 

Activitats extraescolars

La gran diversitat d’activitats esportives i d’angles que oferim a les escoles en la gestió de les activitats extraescolars va més enllà les pròpies activitats. Oferim la gestió integral de l’AMPA de l’escola fent-nos càrrec de tota la gestió administrativa i les diferents gestions derivades de les mateixes així com la gestió amb les famílies, subvencions en cas de poder accedir al pla d’homologació activitats fora de l’horari lectiu, sempre de la mà de l’AMPA i el projecte educatiu del centre per cercar l’oferta més atractiva i adapta als infants.

Back To Top