skip to Main Content

El lloc web www.gestioclub.cat és propietat del FUTBOL CLUB MARTINENC (FCM d’ara en endavant), amb CIF G08936486, amb domicili social al carrer Telègraf n. 31-45, de Barcelona, inscrit al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 712.

Condicions d’ús

El present avís legal té com a objecte regular l’accés per part de l’usuari del lloc web www.gestioclub.cat, als continguts i serveis proporcionats per FCM.

Contingut i ús

La utilització del lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions d’ús incloses en aquest avís legal, en el moment en què l’usuari n’accedeixi.

FCM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, i sense prèvia notificació, la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, condicions i serveis que s’ofereixin.

FCM pot oferir a través del web serveis o productes específics que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions. La utilització d’aquests serveis o productes implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i s’obliga a no utilitzar la informació continguda per incórrer en activitats que puguin ésser considerades il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, i, en general, a fer ús conforme a les presents condicions generals.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web www.gestioclub.cat i, en especial, textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips i marques, són propietat del FCM o dels proveïdors dels continguts, tenint, en aquest darrer cas, una llicència o cessió per part d’aquests, i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat intel·lectual i industrial.

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva del FCM i està protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En conseqüència, queda prohibida tota reproducció, còpia, alteració, modificació, adaptació o traducció per part de tercers i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, total o parcial dels continguts d’aquest web sense autorització expressa i per escrit del seu titular.

Publicitat
El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables de què el material facilitat per a la seva inclusió compleixi amb les lleis que en cada cas puguin ésser d’aplicació.

FCM no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o els patrocinadors.

Limitacions de responsabilitat

Per l’ús i funcionament de la web:

El lloc web www.gestioclub.cat podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. FCM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes en aquest lloc web, ni es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts per l’usuari o a tercers.

FCM manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre el seu accés i ús. No obstant, FCM no pot garantir l’absència de virus, cucs i altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per tercers, per la qual cosa no es responsabilitza pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar als equips informàtics. Correspon en aquest cas a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) ni altres mitjans tècnics que permetin identificar els usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva configuració.

Per la disponibilitat del servei

L’accés al portal requereix serveis i subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals s’escapa al control del FCM. Per consegüent, els serveis proveïts a través del portal poden ésser suspesos, cancel·lats o inaccessibles en qualsevol moment. FCM no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus, produïts a l’usuari, que portin a caigudes de la xarxa, suspensions, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació o amb caràcter previ.

Pels enllaços o links:

El lloc web www.gestioclub.cat inclou enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres webs gestionades per tercers.

Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un enllaç a www.gestioclub.cat es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error, o en general, que siguin contràries a les lleis.

Així mateix, es comprometen a no establir hipervincles amb altres llocs web amb contingut, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar el bon nom o la imatge del FCM.

La presència de links o enllaços només té una finalitat informativa, per la qual cosa FCM no es responsabilitza ni atorga cap garantia respecte la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que ofereixin a través d’aquest lloc web.

La inclusió de links o enllaços no implica en cap cas l’existència de relacions entre FCM i el titular del lloc web enllaçat, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de FCM dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable.

Legislació aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions d’ús i la resta de condicions legals es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyola i catalana.

Per a qualsevol litigi que se’n pugui derivar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Back To Top