skip to Main Content

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per infant i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a un màxim de 10 dies al Casal.

Trams d’ajuts econòmics: anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

  • De 0 € a 7.000 €: 90%
  • De 7.000,01 € a 9.000€: 60%
  • De 9.000,01 € a 10.000 €: 30%

Dividiu els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint present que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta com a tres.

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic:

Inscripcions amb ajut econòmic

Per formalitzar la inscripció caldrà adjuntar una fotografia de l’infant, la targeta sanitària o mútua i el carnet de vacunació.

Sol·licitud del 23 d’abril al 23 de maig 2022.

 

INSCRIU-TE TORRENT D’EN MELIS

 

INSCRIU-TE PARC DEL GUINARDÓ

Tramitació del ajut

TRAMITAR

El codi per tramitar la sol·licitud és els següent:
Torrent d’en Melis: 070093CAS02
Parc del Guinardó: 070093CAS01

Com inscriure's?

Pots consultar aquest tutorial de com realitzar una inscripció.

Back To Top